HVORDAN BLI MEDLEM


Alle museer og personer med museumstilknytning som fyller ICOMs kriterier, kan søke medlemskap i ICOM. Man blir da medlem av ICOM internasjonalt samt av den nasjonale komitéen; individuelle medlemmer kan (og bør) i tillegg også tilslutte seg en av de internasjonale fagkomitéene, ut fra eget interessefelt.

Personlig medlemskap kan innvilges personer som enten:
a) er heltids- eller deltidstilsatt i et museum,
b) er pensjonert fra slik stilling, eller
c) har arbeid med museumstilknyttede oppgaver (begrenset tilgang til medlemskap).

Institusjonsmedlemskap kan innvilges museer som arbeider i samsvar med ICOMs definisjon av et museum.

Søknad om medlemskap: Ta utskrift av søknadsskjemaet, fyll ut og send til Norsk ICOM, Ullevålsveien 11, 0165 Oslo. Skjemaet må fylles ut på engelsk, fordi det skal videresendes til sekretariatet i Paris. Merk at av hensyn til styrebehandlingen i Norge skal stillingsbetegnelsen (position) også angis på norsk.

Oppgi helst også hvilken fagkomité du ønsker å tilhøre. Skjemaet for komitemedlemskap kan du laste ned her. Ta en utskrift, fyll det ut, og send det inn sammen med søknadsskjemaet til sekretariatet i Ullevålsveien (som sender begge videre til Paris). En liste over komitéene finner du på ICOMs hjemmeside. Der kan du også lese mer om fordelene ved medlemskap. Vi nevner kort: Deltakelse i internasjonale fagmiljøer, gratis eller billigere adgang til museer verden over, reisestøtte til ICOM-konferanser, ICOM-News og ICOM Study Series i posten, rabatt på diverse publikasjoner, m.m.

For institusjoner gjelder eget søknadsskjema, dette skrives ut og sendes til Norsk ICOM på samme måte som for personskjemaet.

til toppen