STYRET I NORSK ICOM 2014 - 2015

Paal Mork, leder
Norsk Folkemuseum
 

 

Stein Adler Bernhoft, sekretær
Trøndelag Folkemuseum Sverresborg
 

 

Anne Kari Skår, kasserer
Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger
 

 

Eva Johansen
Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum
 

 
 

 

Kjersti Larsen
Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo
 

 

Kathrin Pabst, varamedlem
Vestagdermuseet
 

 

Grethe Paulsen Vie, varamedlem
Haugalandmuseene
 

 
 
VALGKOMITE I NORSK ICOM 2015-2015:

Tone C. S. Karlgård
Marit Hauan
Per Øyvind Riise

til toppen