HVA ER ICOM?


ICOM er den viktigste internasjonale organisasjon for museer og museumsarbeidere. Den er en NGO (Non-Governmental Organisation) og har formell tilknytning til UNESCO, og med konsultativ status ved FNs økonomiske og sosiale råd. Organisasjonen ble stiftet i 1946 og har idag ca 28 000 medlemmer i 137 land. Både museumsinstitusjoner og personer som arbeider ved museer kan være medlemmer. Organisasjonen styres gjennom en årlig generalforsamling og møte i Advisory Committee, der alle nasjonalkomiteer deltar. I tillegg har ICOM hvert tredje år en generalkonferanse, som kombinerer faglige aktiviteter med politiske og organisasjonsmessige beslutninger. I 1995 ble generalkonferansen holdt i Stavanger. I 2013 ble konferansen holdt i Rio de Janeiro. I 2016 skal konferansen holdes i Milano.

ICOMs arbeide foregår i nasjonale og internasjonale komiteer. En nasjonal komite omfatter alle ICOM-medlemmer i et land. Disse komiteene fungerer svært forskjellig, ut fra de spesifikke forhold i vedkommende land. Det er for tiden 117 nasjonale komiteer; Norsk ICOM er en av dem.

De internasjonale komiteene organiserer ICOM-medlemmer på tvers av nasjonale grenser, ut fra faglige fellesinteresser. Disse spenner fra brede museumstemaer som for eksempel dokumentasjon, formidling eller markedsføring til mer spesialiserte faggrupper som for eksempel egyptologi, musikkinstrumenter eller glass. Det er nå 30 slike komiteer, i tillegg kommer et mindre antall regionale komiteer og samt 18 tilknyttede organisasjoner (affiliated associations). Det er en rekke norske styremedlemmer i ulike internasjonale komiteer.

Det er ikke påkrevet for ICOM-medlemmer å delta i en fagkomite, men alle oppfordres til å melde seg inn i en passende komite, siden det er i komiteene det meste av det faglige arbeidet i organisasjonen foregår.

Les mer om ICOM på http://icom.museum

til toppen