ULOVLIG HANDEL MED KULTURARV


* Seminar 13.01.2011 om ulovlig handel med kulturarv.


* Les reglene som trådte i kraft 1.1.2007 om ulovlig inn- og utførsel av kulturarv på
   Kulturdepartementets hjemmesider:
  
http://www.lovdata.no/for/sf/kk/kk-20070101-0001.html


I forbindelse med at Norge har ratifisert UNESCOs Konvensjon om ulovlig handel, import og eksport av kulturgjenstander (UNESCO 1970) og innført nye regler for inn- og utførsel av kulturarv, arrangerte Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk ICOM, ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket et åpent møte den 17. januar 2008 kl. 10 – 16, på Kulturhistorisk Museum, Frederiks gate 2 i Oslo. Formålet var å belyse juridiske og etiske sider ved handel, import og eksport av kulturarv, og å diskutere praktiske og organisatoriske problemer med å forhindre slik handel. Her gjengis hovedinnholdet i noen av foredragene.
 

 
 

Velkommen
1970-konvensjonen:
ICOMs etiske regler:
UNIDROIT:
Utførsel:
Ulovlig handel:
Antikvitetsbransjen:
Reiselivsbransjen:
Politiets oppgaver:
Diskusjon:

Per B. Rekdal, Kulturhistorisk Museum
Randi Ertesvåg, Den norske UNESCO-kommisjonen
Eva Mæhre Lauritzen, Norsk ICOM
Lyder Marstrander, Riksantikvaren
Jon Birger Østby, ABM-utvikling
Josephine Rasmussen, arkeolog
Anders Guldhaug, N. Kunst- og Antikvitetsforhandleres for.
Rolf Forsdahl, reisebransjedirektør i HSH
Kenneth Didriksen, Økokrim
Vigdis Moe Skarstein, Nasjonalbiblioteket

 

 
 
til toppen