ICOMS ETISKE REGELVERK


ICOMs etiske regelverk trekker opp noen alment aksepterte hovedlinjer for hvordan museer og museumsarbeidere skal forholde seg til etiske problemer i tilknytning til museumsarbeid. Alle museumsarbeidere bør gjøre seg kjent med regelverket og gjøre sitt beste for å overholde det i sitt daglige virke. Museumsinstitusjonene bør oppmuntre sine ansatte til å gjøre seg kjent med reglene og bør legge forholdene til rette for at de ansatte kan sette seg inn i reglene, f.eks. ved at det arrangeres interne etikkseminarer der reglene gjennomgås og diskuteres.

En ny versjon av reglene ble vedtatt på generalforsamlingen i Seoul oktober 2004. Den nye versjonen er oversatt til norsk av Elisabeth Koren og er blitt trykt av ABM-Utvikling i et hefte som kan bestilles fra ABM. Reglene kan også leses som pdf-dokument her.